NẮP THÙNG RÁC BẰNG INOX , NẮP THÙNG RÁC THEO YÊU CẦU.