Thông báo mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội vì Covid

✅ CÔNG TY TNHH MTV INOX BÌNH MINH THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT SAU THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI VÌ DỊCH COVID
✅ Chi tiết quý khách xem tại. Website: https://inoxbinhminh.vn
Công Ty TNHH MTV INOX BÌNH MINH MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG LẠI SAU THỜI GIAN GIÃN CÁCH VÌ COVID